CEIP Rei Jaume III de Llucmajor, els nins passaran fred.

Estàndard

CEIP Rei Jaume III de Llucmajor. En la nostra escola la calefacció no funciona des d’abans de les vacances de Nadal degut a una avaria en la caldera. L’ajuntament de Llucmajor fou avisat i han passat tres setmanes sense que se solucioni aquest problema. És més que evident que els dies de fred arribaran més prest o més tard, i els nostres fills i filles no poden estar amb les condicions actuals. També hi ha d’altres problemes d’infraestructures que resten pendents de solucionar-se: la pressió de l’aigua que arriba a l’escola és insuficient i la barrera de l’entrada principal no es pot obrir automàticament degut a que el motor està espatllat i no s’arregla.

Anuncis

Aules UEECO d’Eivissa. No tenen cor ni vergonya.

Estàndard

Els tutors i tutores de les aules UEECO d’Eivissa es varen reunir amb la delegada territorial d’Educació, Belén Torres, el passat dia 9 de desembre. Aquestes aules (Unitats d’Educació Especial en Centres Ordinaris) són l’espai on el  professorat especialista pot atendre l’alumnat amb discapacitats greus dins els centres educatius que en tenen. A Eivissa són 7: IES santa Maria, IES sa Blanca Dona, CEIP sa Blanca Dona, IES sa Colomina, CEIP Portal Nou, IES Macabich i CEIP sant Ciríac. Els temes a tractar feien tots referència a la situació d’aquests tipus d’alumnat.

Transport adaptat. Delegació es pot fer càrrec del transport de l’alumnat de casa a l’escola i viceversa, però no assumeix el que es necessita per a activitats educatives fora del centre, com ara: piscina, equinoteràpia, aula sensorial, visita al supermercat, excursions… Aquest tipus d’activitats estan incloses en les programacions de les aules UEECO, i són part fonamental del procès d’aprenentatge d’aquests alumnes. La solució que proposa la delegada és que els centres afectats demanin ajudes a fundacions externes (va posar d’exemple “La Caixa”). En gener, a més,  desapareixerà de fet el servei d’activitats complementàries, i per a manternir-les el que proposa és que se’n facin càrrec les APAs, Ajuntament o Consell. Que cada centre ho demani pel seu compte.

Substitucions ATEs (Auxiliars Tècnics Educatius). Ara mateix cada un d’aquests centres disposa de dos ATEs per a la seva UEECO, però no hi ha cap previsió de substitució en cas de baixa. Davant l’eventualitat de que se’n produeixi una, la delegada en primer lloc va desitjar que això no passés, i després va comunicar-nos que que en tot cas la manera de cubrir-la seria “posant  parxes” (literalment). Aquesta afirmació va deixar, com és comprensible, prou intranquils als professionals que treballen a les aules UEECO, i els va fer dubtar de que la delegada sigui conscient de la complexitat i responsabilitat del treball que s’hi porta a terme.

Mancances. A Eivissa no hi ha  encara un centre d’Educació Especial, ni tampoc, a causa de la inconcreció dels recursos que s’hi poden assignar, un currículum específic d’aules UEECO. Aquestes dues mancances estructurals es varen exposar al final de la reunió. La delegada ja les coneixia, però ni tan sols va donar cap previsió de solució.

CEIP Gabriel Vallseca. De vergonya.

Estàndard

Al CEIP Gabriel Vallseca
1.Tenim la caldera de la calefacció (probablement de l’any 1975) i el dipòsit de gasoil vora el gimnàs i els vestidors. Això suposa un greu perill, ja què al gimnàs no hi ha sortida d’emergència. Fa quatre anys els bombers de Palma van col·laborar en el simulacre d’emergència del centre, per tal de valorar aquesta situació. Es va fer un informe, que es va remetre a l’Ajuntament, on quedava reflectit l’elevat risc que suposa pels alumnes i professors que utilitzen aquests espais. Al llarg d’aquests quatre anys la caldera ha donat moltíssims de problemes, arribant a prendre foc, en una de les ocasions. Cada vegada que han vengut els tècnics s’ha fet un informe on constava aquest risc. A hores d’ara estam esperant una solució aquest problema.
A més a més, tenim aules sense la instal·lació de la calefacció i algunes amb els radiadors espatllats.

2. Sempre que plou nedam al pati i als passadissos. El pati de l’escola té un pendent incorrecte i els embornals no donen a l’abast. Fa tres anys es va aprovar el projecte d’obra per solucionar el problema. Fa dos anys es va fer tota l’obra del carrer Mare de Déu de la Victòria, aixecant la voravia, just a la porta de l’escola, per on havien de passar les noves canonades de desguàs. Es va sol·licitar que es posasin en contacte amb l’Ajuntament per fer l’obra abans de tapar i, sorprenentment, l’endemà ja havien enrajolat. No ho havien fet al·legant que no hi havia diners per fer-ho. A dia d’avui el pati i els passadissos es continuen inundant quan plou considerablement.

3. Tenim quasi el 50% de tancaments d’alumini (finestres i portes) sense substituir. Aquests no tancan correctament, davallant notablement la temperatura del centre i augmentant la despesa de calefacció que suposa. A més, els vidres de les finestres i portes antigues no són de seguretat, amb el risc per l’alumnat que això implica.

4. És un centre preferentment motòric, raó per la qual l’accessibilitat a tots els espais hauria d’estar adaptada. L’accés a les aules de música, informàtica i sala d’actes no estan adaptades, havent de pujar en braços els alumnes motòrics.

5. L’estructura inicial de les canonades de la planta baixa està mal disenyada, provocant que sovint retornin els excrements fent vessar tots els vàters del passadís principal. Els detalls ja les vos podeu imaginar. Els tècnics de l’Ajuntament han fet informe cada vegada que succeeix.

CEIP Màxim Alomar Arriba la campanya nadalenca i el fred al centre

Estàndard

Al C. P. Màxim Alomar ens boten els diferencials seguit. No podem tenir tots els radiadors encesos al mateix temps, ni sempre s’està a una temperatura adequada pel fred que estam tenint.
Les finestres son d’un alumini  tan antiquat que tot i estar tancades, no acaben d’impermeabilitzar, donant lloc a comptar amb corrents d’aire a determinats espais del centre.
Voleu saber com està la nostra instal.lació informàtica? Aparells de l’any de la picor, sense RAM suficient ni memòria d’emmagatzemament. Actualment, és un miracle tenir internet a les aules. La wifi no arriba bé. Hem demanat cable de nou. Sense resposta….
Segur que hi haurà una segona part per aquesta història nostra…
Salut i força, que abrics ja en tenim!!

IES Santa Margalida, esperant una aula de FP

Estàndard

IES SANTA MARGALIDA. El Cicle Formatiu d’Atenció a Persones en Situació de Dependència s’està impartint dins aules ordinàries d’ESO, ja que des d’inici de curs s’està esperant que la Conselleria adapti una aula específica amb cuina, llit, i tot allò necessari per a desenvolupar les sessions de caire pràctic, i a finals de novembre ni tan sols hem rebut la visita de cap tècnic.
Esperem que la Conselleria no deixi passar tot el curs sense arreglar aquesta irregularitat, ja que no es pot entendre, ni és admissible, que es pugui permetre que l’alumnat d’aquest cicle no tengui la mínima infraestructura per afrontar els seus estudis.

IES Antoni Maura, esperant indemnització

Estàndard

IES Antoni Maura. Expropiació de les pistes esportives (2008) i indemnització no realitzada.
A l’octubre de 2007 es comunica al centre, l’execució de l’expropiació d’un espai a les pistes poliesportives del Centre, lindanes al carrer Brotard.
En el transcurs del curs 2007-2008 el Consell Escolar es manté contacte amb la gerent l’EMOP, amb la gerent d’urbanisme i alguns representants del Consell Escolar amb la Batllessa Aina Calvo.
El març de 2008, l’Ajuntament de Palma, mitjançant al regidoria d’Educació, s’informa al Consell Escolar que la compensació econòmica per l’expropiació és de 154.102,08 € i que li serà abonada a la Conselleria d’Educació. Aquests doblers seran destinats a la re-habilitació del paviment de les pistes esportives, el tancament de les mateixes i altres necessitats de l’IES.
A l’octubre de 2008 s’executa ràpidament l’expropiació.
Al llarg del curs 2008-2009 el Consell Escolar manté contacte regularment amb el director econòmic de l’EMOP, qui informa que la indemnització està sol·licitada i que al juny de 2009 es rebran els doblers.
Al juliol de 2009, el director econòmic de l’EMOP ens comunica que per una errada no s’ha sol·licitat la indemnització i no es rebria per ara. Assegura que es faran les tràmits pertinents per reclamar-la.
El febrer de 2010, es manté una entrevista amb la gerent de l’EMOP, es tracta el cobrament de la indemnització, encara no feta efectiva.
El febrer de 2011 es sol·licita una entrevista amb l’Executiu de Govern de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge, per tal de rebre una informació més precisa del desenvolupament de les accions dutes a terme per part de l’Ajuntament, i trobar una solució a la mala situació creada. No s’obtiguè cap resposta.
El desembre de 2011 sol·licita una entrevista amb l’Excm. Batle Mateo Isern, qui deriva l’assumpte al SMAP.
El 26 de gener del 2012 el Consell Escolar manté una reunió amb el gerent de l’EMOP i amb els serveis jurídics. Afirmen no tenir cap informació oficial de la indemnització, però tenen un esborrany d’un comunicat de la ex-gerent de l’EMOP a la Direcció de Planificació i Centres del 14 de març de 2008, informant de la quantitat que havia de rebre la Conselleria.
Arrel d’un comunicat de l’Ajuntament sobre la investigació de la titularitat del solar del centre, el 2 d’abril de 2012, la directora del centre, es posa en contacte amb la Cap de Servei d’Escolarització, Títols i Convalidacions, qui es fa responsable d’aquest tema per part de la Conselleria. Aquesta persona confirma que la titularitat del solar és de la Conselleria.
A l’octubre de 2012, la directora del centre sol.licita informació respecte als tràmits de la indemnització. No hi ha resposta
En desembre de 2012, el Consell Escolar demana una resposta al Conseller d’Educació, Cultura i Universitat, Sr. Rafael Angel Bosch Sans, debut ja que les instalacions esportives exteriors necessiten una reparación urgent. La situació actual es insostenible i inaceptable.
En gener de 2013, des de Planificació i centres informen a la directora, per via telefónica, que aquest tema ha passat a mans dels serveis jurídics de la Conselleria. També comenten que es posa en dubte que aquesta indemnització s’arribi a cobrar i que l’ajuntament hauria de fer una nova valoració.
La darrera actuació va esser la reunió amb el Sr. D. Guillem Estarelles Valls quan era Director General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives. Expressant el desconeixement de qualsevol notificació d’aquesta indemintzació per part de l’Ajuntament.
El no cobrament d’aquesta indemnització resulta un greu problema per al Centre, ja que la Conselleria d’Educació, amb l’excusa d’esperar rebre aquests doblers per part de l’Ajuntament, no realitza obres de primera necessitat al centre com, per exemple, el canvi de paviment de les pistes exteriors, entre molts d’altres problemes.