Temps de foscor

Estàndard

El dilluns dia 18 de novembre, em vaig assabentar que la Conselleria havia enviat per correu electrònic als pares de primer d’ESO de l’IES Ramon Llull, un escrit signat per la directora gral. d’Ordenació, Innovació i FP Isabel Cerdà Moragues, que és la responsable del Servei de Tractament Integrat de Llengües, per tant persona molt capaç i ben informada sobre les contínues incidències que provoca el TIL. Aquest document vol informar, amb tota la bona intenció del món, i tranquil•litzar als pares i mares sobre l’aplicació del TIL i explicar-los que l’objectiu del TIl és donar als alumnes un futur en el marc europeu.
Tan ben informada està la Sra Isabel Cerdà, que manifesta que el projecte lingüístic aplicat està aprovat pel Consell Escolar del centre, afirmació rotundament falsa, aquesta proposta de Inspecció Educativa fou rebutjada per majoria a la sessió del Consell Escolar de 4 de setembre de 2013. També adjunta una distribució horària d’aplicació del TIL al centre amb incorreccions greus:
• Música no s’imparteix en anglès, s’imparteix en castellà perquè el centre no compta amb professorat homologat.
• No totes les optatives es fan en castellà com informa. Seria una aberració pedagògica fer les classes de Francès o Alemany (dues de les optatives que es fan a primer d’ESO) en castellà.
Aquest escrit ple d’incorreccions, rebut pels pares i mares del meu Institut ha obligat a Emili Gené, Director en funcions de l’IES Ramon Llull a enviar un escrit aclaridor, fet que ha tingut ressò al Diari de Mallorca de dia 21 de novembre.
És vergonyós que la nostra Conselleria desconeix les incidències que la implantació del TIL provoca, ni sols sap les incidències que s’han comunicat oficialment.
És trist que moltes incidències sabudes pels membres de la comunitat educativa no es puguin comunicar per evitar problemes als companys docents que els pateixen i que els nostres aliats siguin pares i alumnes afectats per l’aberració pedagògica del TIL.
En aquest moment educatiu tan fosc, als docents ens toca el paper de haver d’educar valors i ensenyar coneixements d’esquena a la Conselleria i amb situacions de clandestinitat que recorden èpoques d’una dictadura que havíem quasi oblidat.

Professor del IES Ramon Llull

Anuncis

Mentides per escrit

Estàndard

MÉS MENTIDES ALS PARES!!!! LA DIRECTORA GENERAL D’INNOVACIÓ I ETC MENTEIX QUAN DIU QUE EL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP DE SANT JORDI VA APROVAR EL TIL. EL CONSELL ESCOLAR NO EL VA APROVAR. TAMPOC NO VA APROVAR LA PGA

Benvolguda família,
Ens posam en contacte amb vosaltres amb l’objectiu d’informar-vos sobre l’aplicació del nou sistema educatiu basat en el trilingüisme mitjançant el projecte de tractament integrat de les llengües (TIL) que es du a terme en aquest curs 2013-2014 al CEIP Sant Jordi.

En el document adjunt trobareu la distribució horària setmanal d’aplicació del TIL. Una assignació dissenyada i duta a terme pel CEIP Sant Jordi, aprovada pel seu Consell Escolar i que compta amb l’informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa de les Illes Balears.

El projecte presentat pel centre educatiu segueix el procediment establert en el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de les Illes Balears i en el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats volem fer-vos partícips de la satisfacció que suposa encetar aquesta nova etapa, amb relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les dues llengües oficials de les Illes Balears, així com d’una llengua estrangera, que té com a objectiu enllaçar el nostre present amb el futur dels nostres alumnes en el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa.

Així mateix, per continuar millorant el procés d’implantació del tractament integrat de les llengües en cursos successius, posam a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic infotil@caib.es, amb la finalitat que ens faceu arribar qualsevol suggeriment.

Cordialment,
Isabel Cerdà Moragues

Directora General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Una altre mentida de la Conselleria

Estàndard

Centre concertat Aula Balear, el qual és una cooperativa d’ensenyament.
El passat dimecres 23 d’octubre va sortir al diari de mallorca una noticia on la consellera reconeixia als concertats el dret a dissenyar els seus projectes (http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/10/23/camps-reconoce-concertados-derecho-disenar/884158.html)
En aquest mateix article fa referència a unes instruccions que suposadament han estat enviades als centres el passat 14 d’octubre aclarint com s’ha d’aplicar i tramitar els projectes adaptats al TIL. Bé, la incidència a comentar és que al meu centre no hem rebut aquestes instruccions i no tenim constància de que cap altra cooperativa d’ensenyament hagi rebut les esmentades instruccions.