Així van les proves de 3r al CEIP Melcior Rosselló i Simonet

Estàndard

Des del CEIP Melcior Rosselló i Simonet ens comuniquen que dia 19 de maig no varen poder fer les proves IAQSE ja que 22 mestres de 23 varen fer vaga.

Ningú els va demanar res, és per això que no entenen d’on varen treure les dades que donaren alguns mitjans.

El passat dilluns 18 de maig es va realitzar una reunió de pares per a informar de les proves, organitzada per un grupet de mestres juntament amb la col.laboració d’un membre de l’assemblea de docents. Ens aquesta reunió direcció ja digué que tenia ordres de passar-les.

Arrel d’aquesta reunió 13 pares d’uns 58 signaren el document demanant que no es fessin les proves als seus fills.

Com que dia 19 de maig no es varen poder passar les proves per la vaga, dimecres dia 20 de maig començaren a passar-les tant escrites com orals.

Referent als 13 alumnes la directora es va comprometre a enviar-ho a conselleria, i d’entrada no es passaren.

Dia 27 de maig direcció comunica al claustre què telefonaria a les famílies per explicar-los que començarien a passar les proves, perquè dia 5 les notes amb d’estar introduides.

Davant la pregunta de: què ha contestat la conselleria? la resposta ha estat que l’inspector els a remes a l’ordre. Els han demanat si tenien la contesta per escrit i pareix ésser que no.

Així van les proves de 3r al CEIP Melcior Rosselló i Simonet. Santa Maria del Camí

Anuncis

Les proves de 3r d’EP al CEIP Robines Binissalem

Estàndard

Des del CEIP Robines de Binissalem us podem comentar les següents incidències respecte de les proves de diagnòstic :
– Dimarts no passarem les proves de 3r.
– Dimecres es passaren les de català i matemàtiques.
– Tenim 7 famílies, de 28, que han presentat el paper de no conformitat perquè els seus fills no facin les proves, aquests alumnes no han fet cap prova.
– Hem donat registre d’entrada als documents.
– Hem demanat a IAQSE que hem de fer amb aquests alumnes, ens han remés a Inspecció; l’inspector ens ha remés al Director General. A ell li hem enviat la documentació demanat que hem de fer.
– Esperam una resposta al respecte.

La direcció del CEIP Costa i Llobera de Pollença obliga a famílies i professorat a passar les proves de 3r d’EP

Estàndard

INCIDÈNCIES POSITIVES: – Dimarts 19 no es pogueren dur a terme les proves perquè el 100% del professorat estava en vaga,només hi havia els serveis mínims.

INCIDÈNCIES NEGATIVES:- El director va manar passar les proves dimecres 20 tal com estava previst, i dijous dia 21 va dir que s’havien de passar les de dimarts que no es pogueren fer per la vaga.

– El director ha fet passar les proves a tots els nins i nines de 3r de primària, tan si els pares havien firmat la petició de que no els hi fossin passades les proves, com si no.

– Ha hagut de passar les proves la mateixa tutora de de 3r.

– La prova d’anglès dificilíssima, se passa el currículums de 3r com si res. Està feta apartir dels currículums de 5è i 6è (tan en vocabulari, com estructures). Només dóna 60 m,que són insuficients. El listening no s’enten, la persona que parla no es dóna a entendre tan en la pronunciació com en la rapidesa verbal exagerada.

Famílies i mestres del CEIP ARIANY fan boicot a les proves de 3r d’EP

Estàndard

El dimarts no es van poder passar les proves perquè un 83% dels mestres van fer vaga, de manera que es van haver d’aplicar els serveis mínims; a més, dos alumnes de 3r no van venir a escola.

El dimecres a les 9h, 3 alumnes de 3r curs (dels 7 alumnes totals que cursen 3r EP) van presentar al centre un full on les famílies s’oposaven a que els seus fills de 3r realitzessin les proves. El centre va respectar la decisió dels pares, així que tan sols 4 alumnes de 3r sí que van realitzar les proves IAQSE.

Al CEIP Ses Comes no han rebut instruccions sobre l’alumnat que no va fer les proves de 3r de primària

Estàndard

Dimarts 19 de maig, 11 alumnes dels 21 de 3r no assistiren a classe i dia 20 en faltaren 4. S’han passat les proves als que assistiren.

Una mare va presentar un escrit per a eximir al seu fill i no les ha fetes. Ho han comunicat a inspecció i seguint les seves instruccions també ho han comunicat a l’IAQSE, sol.licitant una resposta raonada i per escrit de com resoldre aquesta situació i encara no han contestat.

Una mare del CEIP Mitjà de Mar de Portocristo desconcertada per les proves de 3r de primària

Estàndard

Tenc una filla que fa tercer de primària. El dia 19 de maig no va anar al centre i el dia 20 hi va anar amb escrit eximint la meva filla de fer proves.

A una altra mare, que va fer com jo, la van cridar i li van dir que si anava a escola hauria de fer ses proves.

Aquesta mare va anar a l’escola a cercar el seu fill i la meva filla, però li van dir que ja estaven fent la prova de català i no els traurien a mitja prova. Jo vaig cridar per donar permís per endur- se’n la meva filla i em van dir el mateix.

Vaig dir a la directora que no volia que fes un altre dia les proves que no va fer dia 19 i me va dir q estava obligada passar-les.

Aquest centre és un dels 50 centres representatius, hi va personal extern a fer les proves. Pens que en tot cas és aquest personal i no el centre qui decideix si li han de repetir les proves de dia 19.

Els pares anam perduts.

Confusió al CEIP Gaspar Sabater per les proves de 3r d’EP

Estàndard

El dilluns dia 18 de maig en reunió general, la directora comunica als mestres que les proves queden ajornades. A la pregunta de que si s’ajornen les de dia 19 solament o també les de dia 20 contesta que s’ajornen les proves dels dos dies. No hi ha hagut cap més referència a la realització de les proves durant la setmana. Se sap que, com a mínim, 10 de les 24 famílies de l’alumnat de tercer han presentat a secretaria el full de discrepància.

Dissabte dia 23 de maig la directora envia un correu electrònic als membres de la comissió d’avaluació que diu:

Per la present vos convoco dia 25 de maig a les 14h, a la reunió de la comissió de la junta d'avaluació de les proves IAQSE de tercer de primària per concretar les actuacions per passar-les aquesta setmana.
A l'aplicació GESAVA trobareu tota la documentació publicada, inclosa la que ja vos vaig donar.
Per tant no hi haurà reunió informativa.
Atentament”

La reunió de dia 25 de maig, succeeix de la següent manera:

La directora diu que les proves s’havien de fer aquesta setmana sí o sí. Li pregunten perquè les va suspendre i respon que perquè havia estat convocada la vaga i no va tenir temps de preparar-les ja que ella havia hagut de fer l’admissió d’alumnes. El centre, des de principis de maig, no té secretari (està de baixa).

La directora diu que va informar a la Conselleria (va telefonar a un número de l’IAQSE 971 784 745) i la persona que la va atendre li va dir que no passava res si les suspenia, que hi havia de temps per fer-les i com a terminis fins dia 5 de juny per a introduir els resultats de les proves escrites i fins dia 8 per fer el mateix de les orals.

Avui s’ha decidit en comissió que es passaran els dies 28 i 29 les escrites i els dies 1, 3 i 4 de juny les orals.

També li s’ha preguntat què passa amb les famílies que han presentat a registre de l’escola el full per a que els seus fills no facin les proves (10 de 24) i ens ha explicat que ha enviat un mail a aquestes famílies explicant-los que no es poden negar i que són obligatòries….

També li s’ha demanat que faci una reunió abans de dijous amb els mestres que han de passar les proves ja que tenen molt poca informació….