Nins obligats a fer proves sense permís dels pares

Estàndard

Avui al centre escolar de la nostra filla, que fa 5è començaven les proves de diagnòstic. Ens varen dir des de el centre que  si per escrit no autoritzaven a la nostra filla a fer les proves  ella no les faria, ja  que la substituirien per un altre alumne en cas de que fos seleccionada per tal de realitzar-les. Això ha estat així avui però llavors hem rebut una cridada des de l’escola, la inspectora els ha dit que és obligatori fer les proves encara que els pares no estiguem d’acord. Sí no volem que faci les proves no ha d’anar a l’escola els dies que se passaran o no ser-hi a la hora de fer-les.
A nosaltres això ens semble un atempta a la nostra llibertat i al nostre dret a decidir sobre l’educació de la nostra filla. Sempre hem autoritzat a les nostres filles a fer les proves IAQSE de fet l’any passat la que actualment curse 5è les va fer. No entenem que sigui necessari tornar fer proves ara al més de novembres quan encara no fa ni mig any ja es va dur a terme una avaluació.
Ens agradaria que des de l’associació es fes alguna cosa per lluitar per els nostres drets, no és possible dur la Consellaria d’Educació i aquest Govern al Tribunal de Drets Humans, ja que creen un gran sentiment de indefensió?

Anuncis

Més informació sobre les irregularitats dels aplicadors de les proves IAQSE

Estàndard

Em consta que na Lidia Barea ha estat una de les seleccionades per aplicar i corregir aquestes proves, a un dels 50 centres seleccionats. Es pot comprovar a la publicació de la llista d’aplicadors. Aquesta mestra actualment no està en actiu a cap centre, sino que està dins conselleria.

Irregularitats en el personal que ha de passar les proves de nivell?

Estàndard

Voliem compartir amb vosaltres que ens costa que una persona que va entrar aquest estiu a “treballar” dins la conselleria, sense haver passat pels procediments normals ( comissió de serveis, concurs…) és l’encarregada de passar les proves d’alguns dels 50 centres seleccionats per avaluar el nivell de competència lingüística.
El BOIB diu clarament que per poder participar en el procediment han d’estar en actiu en un centre docent de les Illes Balears i aquesta persona no hi està.
Consideram què és un fet irregular i ho posam al vostre coneixement.

IES M. Àngels Cardona

Estàndard

A l’IES M. Àngels Cardona, de Ciutadella, tenim un PTIL, que s’acollia a l’article 20, aprovat pel Consell Escolar el mes de juny. La Conselleria va trobar que no s’ajustava a les instruccions dictades pel secetari autonòmic, i va instar el director a redactar un PTIL nou. Aquest nou PTIL va ser rebutjat per la CCP, i no va ser aprovat pel Consell Escolar, que no es va poder reunir per falta de quòrum.
Dia 17 d’octubre, es va rebre la notificació del Departament d’Inspecció Educativa que el nou PTIL s’ajusta a normativa. Aquest PTIL, al seu apartat 2, diu que, en cas que no hi hagi professorat habilitat per impartir una matèria en anglès, aquesta s’impartirà en català. Com que el PTIL preveu que s’imparteixi Educació Plàstica de 1r d’ESO en anglès i al centre no hi ha professorat habilitat per fer-ho, el director va comunicar a la inspectora que s’impartiria en català. Posteriorment, per via telefònica, el DIE va informar el director que Educació Plàstica s’ha d’impartir en castellà. S’ha demanat que això sigui notificat per escrit

CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ

Estàndard

Al CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ:
Als grups de 5è d’EP es fa una hora de Medi en anglès a la setmana i els llibres són en català.
Per què els llibres són en català?. Perquè al mes de juny es va aprovar un projecte TIL on no estava previst fer aquesta assignatura en anglès. Per tant, es varen fer les comandes dels llibres seguint el que s’havia aprovat al Consell Escolar.
Al nostre centre es continua amb el banc de llibres gràcies a les subvencions de l’APIMA i l’Ajuntament de Muro. És per això que les comandes es feren al mes de juny.
A 2n cicle es fan les matemàtiques en castellà durant una hora a la setmana. Els llibres estan en català pel mateix motiu esmentat anteriorment.